Ugens program

Uge 21
23. maj - 27. maj - Åbent hver dag kl. 14.00-17.00
 
OBS!
Vi holder ekstra åbent maj ud om mandagen i vores ungdomsklub pga. det gode fremmøde.
Dato og tid:
23/5 kl. 17-21
30/5 kl. 17-21
Ses der!! :-)
 
 
Sommerferieaktiviteter:

Info fra Klubben!

Telefonnumre til køkkenet og systuen/Krea:
Køkken 64828462
Krea 64828463
Kontor (Githa) 64828464
Brug helst endecifrene 62 og 63, hvis det ikke er Githa du/I skal snakke med.
 
Besøg os på 
 
 
 
Så har Klubben fået Mobile Pay. Det er nu muligt at betale for slik- og madkort, ture m.m. via nedenstående nummer. Husk, at skrive barnets fulde navn, klasse (evt. klubnummer) og hvad betalingen drejer sig om.
 
 

Nyhedsbreve

 
 
Nyhedsbrev Maj 2016
Mads er nu tovholder i Klubben. Derfor vil de indledende afsnit af Maj måneds Nyhedsbrev være med mine ord – efterfølgende vil det være Mads, der tager over og vil forestå ikke bare Nyhedsbreve, men i det hele taget være tovholder på dagligdagen i Klubben. Det vil derfor ofte være ham, I kan henvende jer til om dette og hint. Det er ikke sikkert, Mads kan svare jer lige på stående fod hver eneste gang, men han vil hurtigt undersøge og derefter give jer svar på, hvad det nu kan være. Ofte vil han kunne svare direkte.
Det vil fortsat være mig, der er den øverste leder – ikke bare for Klubben, men for Nordfyns Klub og Ungdomsskole – og er som sådan fortsat den ansvarlige leder – og kan selvfølgelig stadig kontaktes, om det ønskes.
Klubben har haft et efterår, der var svært – for børn, forældre og medarbejdere. Enkelte forældre har henvendt sig, og ment, at vi ikke har været åbne nok om situationen. Dette forklares med, at vi har været så åbne, som det har været muligt. Når det omhandler personalesager, så er der helt naturligt tavshedspligt omkring dette.
Vi har rettet vores fokus mod at møde børnene der, hvor de hver især- / gruppen var, - tale med dem – vise dem, at der stadig var gode voksne, man kunne have tillid til – og at Klubben også nu er et sted, hvor man kan hygge sig, og hvor der stadig foregår en masse spændende aktiviteter. Vores fokus måtte nødvendigvis dengang være - og er fortsat rettet mod at have en klub, som børn og forældre kan være glade for.
Githa Steffensen

Nyhedsbrev Maj 2016 - fortsat
Nu går vi så småt sommeren i møde, og inden længe står den på sommerferie. Det betyder også, at vi snart har vores årlige hyttetur for 4.-6. klasse. Hvis man gerne vil deltage i hytteturen, så skal man have tilmeldt sig inden mandag den 6. juni. Dette gælder også for betaling af hytteturen. Tilmeldingen kan findes på klubbens hjemmeside eller i klubben.
Som noget nyt har klubben fået MobilePay (20260178), hvor det er muligt at betale for mad/ slikkort, aktivitetskort, div. arrangementer og ture. Ved betaling med MobilePay, skrives barnets fulde navn, klasse og hvad betalingen drejer sig om. Hytteturen kan også betales med MobilePay.
Flere af jer nok har bemærket har vi fået udvidet vores køkkenareal. Efter vores kreative værksted blev flyttet, så vi vores snit til at fjerne væggen mellem krea og køkkenet. Det har længe været en tanke, at vi skulle udvide området ved køkkenet, for at få plads til børn og unge omkring aftensmaden i vores junior og ungdomsklub. Vi regner med at køkkenet vil stå færdigt efter sommerferien, kom evt. forbi og se hvad der sker i klubben til vores åbent hus.
Åbent hus fredag den 3. juni fra 14:00 til 18:00. Vi holder åbent hus for nuværende og nye forælder, hvor der vil være rundvisning på vores værksteder, kaffe og en pølse på grillen. Vi glæder os til at se jer.
Vi har en del glemt tøj i vores garderobe, så kom gerne forbi og se om I kan genkende noget af det. Det tøj som stadig er tilbage efter sommerferien, vil blive sendt til genbrug.
Mads Balck
Leder Githa Steffensen | Ullerupvænget 1, 5471 Søndersø  | Tlf.: 64828464 | gs@nordfynskommune.dk