Om Klubben / Klubbens værdisæt

Klubbens værdisæt

 
Klubbens værdisæt er udarbejdet for at sikre og fastholde det pædagogiske arbejde.
 
Klubbens værdisæt, skal sammen med Nordfyns kommunes værdisæt, være medvirkende til at understøtte medlemmernes positive udvikling.
 
Klubbens medarbejdere arbejdede sig frem til dette værdisæt i maj 2011:
 
 

Værdinormer for

Nordfyns Kommune

 

Værdier  for

Klubben 

Ordentlighed: Vi behandler hinanden med respekt og værdighed og tager hensyn til Individuelle og kulturelle forskelle.

 

Fællesskab: Vi skaber fællesskab som øverum for sociale kompetencer, udvikling af gode relationer og indflydelse på eget liv. Vi gør det med ligeværd og ordentlighed.

Troværdighed: Vi er ærlige og optræder etisk korrekt – såvel over for hinanden som over for borgere. Vi skaber godt samarbejde med borgere, kolleger og samarbejdspartnere.

Tryghed: Vi skaber tryghed gennem nærvær og omsorg, som giver mulighed for at udvikle empati og respekt. Det kræver troværdige voksne i en troværdig klub.

Åbenhed: Vi taler og lytter åbent til hinanden uden hensyn til niveau eller stilling. Vi behandler hinanden og borgerne med respekt for forskelligheder.

Balance: Vi skaber balance mellem humor og alvor, mellem at imødekomme og udfordre, mellem frihed og krav. Vi gør det i åbenhed og med respekt for hinanden.

Synlighed: Vi tænker og arbejder for helheden. Vi arbejder proaktivt og forsøger at finde ”den bedste” måde. Nytænkning og fornyelse holder os levende og i vækst.

Fleksibilitet: Vi skaber fleksibilitet i løsninger, aktiviteter og samvær. Vi er omstillingsparate og samarbejdsvillige. Derfor kan vi indgå kompromiser, se muligheder og gå nye veje.

KLUBBEN | Ullerupvænget 1, 5471 Søndersø  | Tlf.: 64828464 | mhammi@nordfynskommune.dk